Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna koło Byczyna od kilku lat, jako grupa pasjonatów i społeczników, stara się odszukać i zabezpieczyć materiały archiwalne w naszej dzielnicy.

Kontynuując soją prace dotarli do archiwum szkolnego mieszczącego się w SP 20 w Jaworznie – Byczynie. Zachowały się w nim unikalne dokumenty z lat 1837-1960. Członkowie TPMJ koło Byczyna postanowili opracować w/w materiał i przedstawić go mieszkańcom.

Do opracowania wytypowali najstarsze dokumenty z lat 1837-1945 (115 pozycji). Wszystkie zostały zeskanowane (10094 stron), skatalogowane i wstępnie opracowane. Wiele informacji na temat dziejów edukacji w Byczynie znaleźli również w archiwach państwowych.

TPJM koło Byczyna zaprosiło do współpracy młodzież naszej szkoły.

Uczniowie klas 2aG i 2bG pod kierunkiem pań z TPJM oraz pań Renaty Wilk i Anety Grabskiej zajęli się rozczytywaniem i przepisywaniem tekstu, przygotowywaniem statystyk, rysowaniem szkiców i planów szkoły i klas, poszukiwaniem w internetowych bazach danych publikacji wymienionych w inwentarzu szkolnym. Przy okazji pracy z materiałami archiwalnymi, uczniowie mieli okazję zapoznać się z procesem powstawania książki.

W efekcie prac powstała książka „Byczyna. Archiwum szkolne 1837-1945.” opisująca dzieje byczyńskiej szkoły, której początki sięgają 200 lat wstecz.

Na zdjęciach przedstawiamy jeden z etapów prezentacji książki. Liderzy grup uczniów pod opieką nauczycielek pań Renaty Wilk i Anety Grabskiej oraz pani Anny Gontarz opowiedzieli o projekcie uczniom klas I-V SP. Każdy uczeń otrzymał w prezencie egzemplarz książki.

Uczniowie klas drugich Gimnazjum wzięli też udział w wywiadzie dla „Pulsu Jaworzna”.