We wrześniu 2017 r nasza szkoła dołączyła do Rządowego Programu ,,Aktywna Tablica”.

Program ten ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2017-2019. W ramach programu każda szkoła podstawowa w Polsce mogła zakupić wybraną pomoc dydaktyczną : tablicę interaktywną,  monitor interaktywny,  projektor lub nagłośnienie.

Nasza szkoła w ramach programu zakupiła monitor interaktywny z komputerem, który aktualnie znajduje się w pracowni komputerowej. Monitor umieszczony jest na ruchomym statywie, dzięki czemu możliwe jest sprawne przemieszczenie go do dowolnej sali lekcyjnej. 

Od stycznia 2018r. nauczyciele podczas prowadzonych lekcji, zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, a także zajęć rozwijających zainteresowania bardzo chętnie korzystają z nowego sprzętu, dzięki czemu lekcja staje się bardziej interesująca dla uczniów, a przyswajanie materiału łatwiejsze.

Oto kilka zdjęć podczas pracy z nowoczesną technologią.