KAŻDY CZŁOWIEK NAPOTYKA W SWOIM ŻYCIU NA TRUDNOŚCI,
WAŻNE , ABY W TAKIEJ CHWILI WIEDZIAŁ, ŻE JEST KTOŚ KTO MOŻE I CHCE MU POMÓC…

 

Osoby do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i  wychowawczej.

Zgodnie z Zasadami kontaktów z rodzicami/opiekunami prawnymi obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 20 w Jaworznie  wszelkie sugestie i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują w następującej kolejności do:

 

 

Są to pierwsze osoby, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i  wychowawczej.

 

Osoby w szkole do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej to nauczyciele-specjaliści: 

 

Instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i  wychowawczej :

 1. Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 14, tel. 32 7629 137;
 2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie ul. Jagiellońska 9 (Jaworzno – Szczakowa) tel. 32 618 19 77;
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b, tel. 32 618-18-40;

 

 1. Komenda Miejska Policji w Jaworznie, ul. Narutowicza 1, centrala tel. 32 618 32 00, Zespół ds. Nieletnich i Patologii , tel. 32 618 33 67;
 2. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Katowice, ul. Lompy 16 tel. (32) 255-35-98 w Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach;
 3. Centrum Pediatrii im. Jana  Pawła II, Sosnowiec, ul. G. Zapolskiej 3, tel. (32)292-91-93 (Poradnia Zdrowia Psychicznego);
 4. Ośrodek Terapii  i Psychoedukacji KOMPAS  Sc, Będzin, ul. Modrzejowska 27,  tel. 698 443 424;
 5. Katowicki Instytut Psychoterapii, ul. Franciszkańska 25 40-708 Katowice, (Ligota) tel. 32 25 24 517;
 6. NIEBIESKA LINIA-OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY O800 120 002 (bezpłatna infolinia), 
 7. Wojewódzki Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii, Katowice, ul. Hallera70, tel. 256 61 81; 
 8. Dziecięcy  Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12;
 9. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 (bezpłatny);
 10. http://bezpiecznyinternet.edu.pl/.
 11.  https://sieciaki.pl/
 12. http://depresjastop.pl
 13. http://www.przyjaciele.org/pomoc/