POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W JAWORZNIE

informuję, że w roku szkolnym 2021/2022 kontynuuje na terenie województwa śląskiego działania edukacyjne w zakresie profilaktyki wad postawy pn. „Lekki tornister”.

Celem akcji jest podniesienie poziomu wiedzy dzieci, rodziców i opiekunów na temat profilaktyki chorób układu ruchu, zwrócenie uwagi na wciąż istniejący problem przeciążonych plecaków i tornistrów uczniów, oraz konsekwentne zmniejszanie przeciążenia noszonych przez dzieci bagaży, a także dbanie o właściwą postawę ciała.