14 października 2021 r. obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Jest to dzień wolny dla uczniów od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zapewniamy opiekę na świetlicy od godziny 7.00 do 16.00 na ul. Sportowej 1.

15 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych zaopiniowanym przez RP, RR i SU.
W tym dniu zapewniamy opiekę na świetlicy od godziny 7.00 do 16.00 na ul. Sportowej 1.

(Dowóz i odbiór uczniów zapewniają rodzice.)