Klasa, która najaktywniej włączy się w akcję zostanie nagrodzona Aniołem.