Dobiegł końca Szkolny, Świetlicowy Konkurs Plastyczny „Mandala”. Zadaniem uczestników
konkursu było stworzenie najpiękniejszej mandali. Podczas pracy towarzyszyła uczniom
muzyka relaksacyjna.
Jury miało trudne zadanie. Gdyż wiele prac było bardzo dobrze wykonanych. Po burzliwych
obradach jury przyznało poszczególne miejsca.

I miejsce otrzymali:
Dawid Proksa kl. 2b, Lena Tręda kl. 2a, Olga Barańczyk kl. 3b.

II miejsce otrzymali:
Paweł Zając kl. 2a, Zuzanna Biedroń kl. 2b, Agata Chechelska kl. 2b, Maja Domasik kl. 2b,
Liliana Koźmin kl. 3a.

III miejsce otrzymali:
Wojciech Banasik kl. 1a, Krzysztof Błażejewski kl. 2b, Nikodem Proksa kl. 2b,

Jan Niemiec kl. 1a