Szanowni Rodzice!

Od 23 stycznia 2023 r. godz. 8.00 rusza elektroniczny nabór do klas pierwszych w SP20 w Jaworznie.

proszę o zalogowanie się na stronie www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl
w nieprzekraczalnym terminie  do 6 lutego 2023 r. do godziny 15.00.

  1. prosimy założyć konto,
  2. następnie wypełnić zgłoszenie do szkoły podstawowej,
  3. wydrukowane i podpisane przez matkę i ojca zgłoszenie dostarczają do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie (ul. Nauczycielska 20).

Terminy  składania  dokumentów  podpisanych przez  oboje opiekunów prawnych:

  • Dla dzieci zamieszkujących w obwodzie szkoły – proszę  złożyć zgłoszenie
    w terminie 23.01.2023 – 6.02.2023 do godz. 15.00.
  • Dla dzieci spoza obwodu –proszę  złożyć wniosek kandydata o przyjęcie
    (wraz z załącznikami  potwierdzającymi spełnianie warunków i kryteriów postępowania  rekrutacyjnego)  

w terminie 7.02.2023 – 13.02.2023 do godz. 15.00.

Sekretariat szkoły jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00.

telefon 32 762 93 45.

Prosimy rodziców przyszłych pierwszoklasistów o zapoznanie się z poniższymi dokumentami w sprawie rekrutacji:

– Zarządzenie Nr ED.0050.3.202Prezydenta Miasta Jaworzna z dni9 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2023/202

– UCHWAŁA NR XLIX/644/2022 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaworzno, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Jaworzno

– Uchwała Nr XXVI/383/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna.

Załączniki do pobrania:

ED-0050-3-2023—harmonogram-do-SP-1673863747 (1)

UCHWALA-kryterium-rekrutacja-do-SP-1673863747

Uchwala-Siec-szkol-podstawowych-2023r.-1673863747