W tym roku szkolnym nasza szkoła realizuje program Mega Misja.
Jest to  nowoczesny program cyfrowej edukacji dla dzieci i ogólnopolski program
pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej  oraz Ministerstwa Cyfryzacji,
którego organizatorem jest Fundacja Orange.
Zajęcia będą realizowane w świetlicy szkolnej z grupą uczniów z klas 1-3.
Koordynatorem działań jest p. Anna Rożnowska.
Celem zajęć jest podniesienie kompetencji cyfrowych najmłodszych uczniów
społeczności szkolnej.
Dzieci wezmą udział w zajęciach, na których w bezpieczny sposób nauczą się
korzystać z nowych technologii. Uczniowie będą zdobywać kompetencje z takich
obszarów tematycznych, jak: edycja prostych grafik, bezpieczna prezentacja i
komunikacja w sieci, poszukiwanie informacji w różnych źródłach. Dowiedzą się jak
przestrzegać netykiety i praw autorskich, jak znaleźć wiarygodne informacje, jakie
treści publikować, jak unikać niebezpieczeństw i chronić swoją prywatność w sieci.
Zdobędą także umiejętności praktyczne, nauczą się, jak organizować kampanie
społeczne, a to wszystko poprzez zabawę.
Dzieci, pracując w grupie, będą podejmować kolejne wyzwania i zdobywać punkty,
które wymienią na nagrody pomocne w realizacji zajęć.