W roku szkolnym 2023/2024  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie kontynuuje działania edukacyjne w zakresie profilaktyki wad postawy pn. „Lekki tornister”. Celem akcji jest podniesienie poziomu wiedzy dzieci, rodziców i opiekunów na temat profilaktyki wad postawy, a także zwrócenie uwagi na wciąż istniejący problem przeciążonych plecaków uczniów.