“Każdy chciałby wyjątkowo żyć,

lecz wyjątkowym czasem trudno być.”

W poniedziałek odbyła się szkolna kampania z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Uczniowie przygotowali piękne plakaty. Na długiej przerwie wyświetlano teledyski piosenek, które poruszają temat niepełnosprawności. Było lirycznie, rockowo, hip-hopowo i popowo. Prezentowane utwory pokazywały, że niepełnosprawność wbrew pozorom nie jest barierą w uprawianiu sportu (drużyna na wózkach inwalidzkich, bokser bez jednej ręki), realizowaniu pasji (niewidomy na deskorolce, mężczyzna z amputowanymi nogami i rękami zdobywający górskie szczyty), podróżach (zagraniczna wyprawa osób z Zespołem Downa), tworzeniu dzieł artystycznych (malarz malujący stopami).

Niepełnosprawność może i utrudnia, ale nie wyklucza z życia.