Wniosek o wydanie opinii o uczniu:

wniosek o wydanie opinii o uczniu

Regulamin organizacji pracy szkoły w zdalnym nauczaniu (od 26.10.2020 r.)

Zarządzenie Dyrektora dotyczące bezpieczeństwa na terenie szkoły

Procedura sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu i odwozu w SP20 (od 01.09.2021r.) :

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w SP20:

Procedura uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego w SP 20:

Wzór zwolnienia dziecka z lekcji:

Regulamin Samorządu Uczniowskiego SP 20:

Regulamin Rady Rodziców SP 20:

Regulamin wycieczek w SP 20:

Regulamin dyskotek szkolnych:

Regulamin dyżurów nauczycieli – Zobacz

Ceremoniał szkolny:

Regulamin ZFŚS z 21.10.2019 r.Zobacz

 
Aneks nr 2 z 3 kwietnia 2023 r.,
 
Załącznik nr 4 do aneksu 3 kwietnia 2023r.
 

Regulamin wynagradzania– Zobacz

Regulamin Pracy

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – Zobacz