Regulamin organizacji pracy szkoły w zdalnym nauczaniu (od 26.10.2020 r.)

 

Zarządzenie Dyrektora dotyczące bezpieczeństwa na terenie szkoły

 

Procedura sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu i odwozu w SP20 (od 01.09.2020r.) :

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w SP20:

 

Procedura uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego w SP 20:

 

Wzór zwolnienia dziecka z lekcji:

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego SP 20:

 

Regulamin Rady Rodziców SP 20:

 

Regulamin wycieczek w SP 20:

 

Regulamin dyskotek szkolnych:

 

Regulamin dyżurów nauczycieli – Zobacz

Harmonogram dyżurów

 

Ceremoniał szkolny:

 

Regulamin ZFŚS z 21.10.2019 r.Zobacz

 

 

Regulamin wynagradzania– Zobacz

 

Regulamin Pracy- Zobacz

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – Zobacz