Maraton przedsiębiorczości 2023:
 
https://www.sp20.jaworzno.edu.pl/2024/01/03/maraton-przedsiebiorczosci-2023/
 
 
Oferta jaworznickich szkół ponadpodstawowych 2023/2024:
 https://prezi.com/p/gqkrvrjxq8jj/?present=1

 
 
Uczniowie  klasy 8b odwiedzili Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie. Pod czujnym okiem nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz uczniów odbywających tam praktyki zawodowe zapoznali się z zawodem ślusarza, tokarza, mechanika, mechanika pojazdów samochodowych i pracownika budowlanego, zwiedzili poszczególne pracownie oraz mogli się sprawdzić wykonując zadania, które zostały przygotowane specjalnie dla nich. Dzisiejsza wizyta w Centrum Kształcenia Zawodowego na pewno ułatwi podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej i kierunku dalszego kształcenia.
W ramach Szkolnego Jaworznickiego Maratonu Przedsiębiorczości 2022 uczniowie klas ósmych odwiedzili Zakłady Remontowe Energetyki w Jaworznie. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem słuchali krótkiego wykładu na temat działalności zakładu, po czym udali się na jego zwiedzanie, była to jedyna i niepowtarzalna okazja do obejrzenia tak dużego zakładu na terenie Jaworzna.
 
 
 
9 listopada 2022r. odwiedziliśmy Dom Seniora “Jesień na letniej” w Jaworznie.
Uczniowie zapoznali się z tajnikami opieki nad Seniorami. Poruszaliśmy temat potrzeb Seniorów i sposobów na sprostanie ich oczekiwaniom. Bardzo dziękujemy pracownikom i pensjonariuszom za serdeczne przyjęcie uczniów  naszej szkoły, za gorącą herbatkę i pyszny poczęstunek!
 
 
 

 

Uwaga uczniowie klas VIII

Z okazji obchodów 14 Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem:

ZŁAP ZA STERY DO SWOJEJ KARIERY

serdecznie zapraszamy do udziału
w spotkaniach on-line z doradcami zawodowymi szkół ponadpodstawowych, którzy przybliżą kierunki kształcenia w poszczególnych szkołach ponadpodstawowych i odpowiedzą na wszystkie pytania, poniżej harmonogram spotkań:

Realizacja doradztwa zawodowego na lekcjach wychowawczych:

Realizacja doradztwa zawodowego na lekcjach wychowawczych Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. 2022-2023

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 20:

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. 2022-2023

 

WSDZ. 2022-23

 

 

 

DZIEŃ OTWARTY LO1 JAWORZNO

 

 

informator 30.03.2022

poradnik dla rodziców 28.03.2022

Terminarz rekrutacji do szkół średnich:

REKRUTACJA

 
I LO z oddziałami dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Katowicach
zaprasza na nasze Dni Otwarte, które odbędą się 31 marca 
w godzinach 16.00 do 18.30  w budynku naszej szkoły ( Katowice ul. Sienkiewicza 74 ).
klasa dwujezyczna dla SP oferta-edukacyjna.pdf 
klasa dwujezyczna dla SP
 oferta edukacyjna
zaproszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” Zapraszamy na mini powtórki z JEDYNKĄ
 -już od poniedziałku 24 stycznia na  fanpage STREFA 1-ka”                                                                        
Szanowni Państwo Rodzice uczniów klas 8,

                                                                         Szanowni Uczniowie klas 8,
w imieniu swoim i organizatorów obchodów 13 Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem:

“Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność” serdecznie zapraszam do udziału

w spotkaniach online z doradcami zawodowymi szkół ponadpodstawowych, według poniższego

harmonogramu:


Konsultacje online dla rodziców

i uczniów informacje o kształceniu

w technikach, prezentacja oferty

edukacyjnej CKZiU w Jaworznie


Link do spotkania:


https://tiny.pl/99mlz


Termin: 18.10.2021


godz. 16.0017.00


CKZiU: Teresa Mulka

Łuszcz


Konsultacje online dla rodziców

i uczniów informacje o kształceniu

w liceum, prezentacja oferty II LO


Link do spotkania:


https://tiny.pl/99m4k


Termin: 19.10.2021


godz. 15.0016.00


II LO: Magdalena Paluch


Konsultacje online dla rodziców i

uczniów informacje o kształceniu w

technikach i szkołach branżowych,

prezentacja oferty ZSP nr 2


Link do spotkania:


https://tiny.pl/99m4b


Termin: 19.10.2021


godz. 15.0017.00


ZSP 2: Joanna Banaczyk


Konsultacje online dla rodziców

i uczniów informacje o kształceniu

w technikum i szkole branżowej,

prezentacja oferty ZSP 3


Link do spotkania:


https://tiny.pl/99mnt


Termin: 19.10.2021


godz. 15.3017.00


ZSP 3: Monika LisieckaRech


Konsultacje online dla rodziców

i uczniów informacje o kształceniu

w technikach, prezentacja oferty ZSP 4


Link do spotkania:


https://tiny.pl/99mn4


Termin: 19.10.2021


godz. 15.0017.00


ZSP 4: Anna Skrzydłowska


Konsultacje online dla rodziców

i uczniów informacje o kształceniu

w zawodach


Link do spotkania:


https://tiny.pl/99gsj


Termin: 20.10.2021


godz. 15.3017.00


CKZ: Monika Durczyńska


Harmonogram wydarzeń planowanych w ramach OTK dostępny jest pod linkiem:


https://tiny.pl/9rm9w


zaproszenie-OTK

 Zakres obowiązków doradcy zawodowego: Zobacz tutaj

Nasza szkoła współpracuje z Jaworznickim Forum Doradztwa Zawodowego w Jaworznie

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I–III

 1. Poznanie siebie. Uczeń: 

1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać; 

1.2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób; 

1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi; 

1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach; 

1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wynika dla niego i dla innych. 

 1. Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń: 

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie; 

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach; 

2.3 opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach; 

2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje; 

2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu; 

2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny. 

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie. Uczeń: 

3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności; 

3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć; 

3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich. 

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. Uczeń:

4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić; 

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu; 

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą. 

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV-VI

 1. Poznawanie własnych zasobów. Uczeń: 

1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje; 

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia; 

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość; 

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców. 

 1. Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń: 

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach; 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka; 

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 

2.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny; 

2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą. 

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie. Uczeń: 

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób nauki; 

3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć; 

3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. Uczeń: 4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno- zawodowych; 

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu; 

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą. 

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VI-VIII

 1. Poznawanie własnych zasobów. Uczeń: 

1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych; 

1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe); 

1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł; 

1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych; 

1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji; 

1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb. 

 1. Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń: 

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania; 

2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców; 

2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy; 

2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka; 

2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy; 

2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową; 

2.7 dokonuje autoprezentacji; 

2.8 charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje rynku pracy. 

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie. Uczeń: 

3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji; 

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w kontekście rozpoznania własnych zasobów; 

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej; 

3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie. 

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. Uczeń: 

4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym; 

4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby; 

4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy; 

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

 

Informatory:

 

Filmy o zawodach:

źródło: www.koweziu.edu.pl

 

Przydatne linki: