W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2021 – Wyprawa na 3K – Kompetencje, Kariera, Kreatywność, wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Anioły” brali udział w prelekcji  nt. Wolontariat kluczem do kariery.  Zajęcia prowadziła p. Iwona Markiewicz – Pawelec z Hospicjum Homo Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie. Po prelekcji wolontariusze posadzili sadzonki żonkili – Pola Nadziei.

W ramach OTK w dniu 20.10.21 r na lekcji religii uczniowie kształtowali umiejętność aktywnego słuchania oraz swoją kreatywność. Po wysłuchaniu fragmentu z Pisma Świętego mieli przenieść go na papier, wykorzystując swoją wyobraźnię. Oto efekt pracy klas 1

W ramach OTK w dniu 20.10.21 r w klasie 3 odbyły się eko-warsztaty dotyczące segregacji odpadów. Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób segregować odpady, ucząc się odpowiedzialności za siebie i środowisko.  Dowiedzieli się, że dzięki odpowiedniej segregacji, więcej odpadów może zostać poddanych recyklingowi. Podczas zajęć rozwijali również swoją kreatywność poprzez kolorowanie worków z  5 brand heroes: Wyszkłolonym, Papą Pier, Plastiką Metalicą, El Bio i Zmieszkiem.

                                                                              

 

W ramach OTK w dniu 20.10.21 r w klasie 5b zostały przeprowadzone zajęcia, na których zastanawialiśmy się, co to jest kariera. Rozwijaliśmy również swoje kompetencje miękkie tj., umiejętność pracy w grupie, aktywne słuchanie, budowanie relacji, kreatywność, komunikatywność. Uczniowie wykonywali prace, na których mieli przedstawić za pomocą rysunku lub słowa, jak rozwijać określoną kompetencję.