Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok 2018/2019- Zobacz

 

W roku szkolnym 2018/19 zrealizowaliśmy:

WRZESIEŃDzień chłopaka – kawiarenka

PAŹDZIERNIK – Święto Edukacji Narodowej i Ślubowanie klas pierwszych – słodkie życzenia

LISTOPAD Udział w miejskich obchodach z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

GRUDZIEŃSłodki poczęstunek od Mikołaja. Zobacz tutaj

STYCZEŃ –  (15.01.) Udział w spotkaniu z Radnymi Młodzieżowej Rady Miasta

LUTY  Walentynki – zorganizowaliśmy kawiarenkę z galaretkami, pocztę „miłych słówek”, a dzięki czerwonym strojom zapewniliśmy sobie dzień bez pytania. Zobacz tutaj

-(26.02.) Udział w warsztatach i spotkaniu z Prezydentem Miasta Jaworzna – Pawłem Silbertem, zorganizowanych przez Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jaworznie

MARZECWspółpraca z Młodzieżową Radą Miasta Jaworzna – przyłączenie się do akcji charytatywnej na rzecz Domu Dziecka w Jaworznie.

-Święto Szkoły- ,,W świecie filmów”. Zobacz tutaj

– X Zlot SU. Zobacz tutaj

MAJ – Kampania wyborcza do SU. Zobacz tutaj

CZERWIEC – Wybory do SU na rok szkolny 2019/2020. Zobacz tutaj.

– Przekazanie władzy nowemu SU. Zobacz tutaj

– Olimpusy roku szkolnego 2018/2019. Zobacz tutaj