Rok szkolny 2021/2022

Dyrektor szkoły:

mgr Katarzyna Gniadek

Wicedyrektorzy:

mgr Magdalena Kuźma

mgr Magdalena Tomasik

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

mgr Agnieszka Biel- Proksa

mgr Ewa Duda

mgr Elżbieta Suska

mgr Dorota Cieplik

mgr Alicja Staszewska

 
JĘZYK POLSKI
 
mgr Beata Górska
mgr Aneta Kowalska
mgr Aleksandra Patryarcha
 
HISTORIA
 
 mgr Łukasz Palka
 
 
MATEMATYKA
 
mgr Maria Grubka
mgr Ewelina Mika
mgr Magdalena Kuźma
 
JĘZYK ANGIELSKI
 
 
mgr Marzena Kroczak
mgr Katarzyna Trawińska – Konieczny
mgr Ewa Duda
 
JĘZYK NIEMIECKI
 
mgr Agnieszka Gos
 
BIOLOGIA
 

mgr inż. Urszula Jendrzejewska-Łężniak

 

PRZYRODA
 

mgr inż. Urszula Jendrzejewska- Łężniak

 
GEOGRAFIA
 
mgr inż. Urszula Jendrzejewska- Łężniak
dr Albert Ślęzak
 
EDUKACJA INFORMATYCZNA, INFORMATYKA
 
mgr Maria Wira
  
CHEMIA
mgr Ewelina Mika
dr Arkadiusz Owczarek
 
FIZYKA
 
dr Arkadiusz Owczarek
 
MUZYKA
 

mgr Marcin Guzik

PLASTYKA
 
mgr Ewa  Adamajtis
 
 TECHNIKA
 

mgr Iwona Kozub

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
 

mgr Piotr Bąba

WYCHOWANIE FIZYCZNE
 
mgr Grzegorz Radko
mgr Marzena Kroczak
 
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
 

mgr Iwona Najman

RELIGIA

ks. Tomasz Zaleśny
mgr Agnieszka Koziarz
 
ŚWIETLICA
 
mgr Anna Rożnowska
mgr Natalia Siwica
mgr Agnieszka Gos
 
BIBLIOTEKA
 
mgr Ewelina Mikołąjczyk
 
PEDAGOG
 
mgr Iwona Najman
 
TERAPIA PEDAGOGICZNA 
 
mgr Katarzyna Gniadek
mgr Iwona Najman
mgr Agnieszka Biel-Proksa
mgr Dorota Cieplik
 
DORADCA ZAWODOWY
 
mgr Agnieszka Koziarz
 
LOGOPEDIA
 
mgr Beata Porwit
mgr Barbara Dulian
 
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
 
mgr Magdalena Tomasik
mgr Wioleta Kotrys
 mgr Alicja Staszewska
mgr Beata Bodziony
 
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY KSZTAŁCENIE SPECJALNE
 
 
mgr Beata Bodziony