Historia nowej szkoły w Byczynie rozpoczyna się w 1964 roku. Placówkę uroczyście otwarto 1 lutego 1964 roku, kiedy przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Górników w Katowicach, poseł Michał Specjał, dokonał przecięcia wstęgi oraz wręczył symboliczny klucz pierwszemu kierownikowi szkoły, Zygmuntowi Skalskiemu.

POMNIK TYSIĄCLECIA

Z inicjatywą budowy w ramach akcji Tysiąc szkół na tysiąclecie wystąpili tutejsi górnicy – zgromadzili kilkaset tysięcy złotych, opłacili wykup parceli i opracowanie dokumentacji oraz wykonanie uzbrojenia terenu. Głównym fundatorem został Zarząd Związku Zawodowego Górników w Katowicach. Powołano społeczny komitet budowy szkoły. W skład jego prezydium weszli: przewodniczący – Władysław Ciołczyk, zastępca – Jan Jurkiewicz, sekretarz – Jan Odrzywołek, skarbnik – Józef Odrzywołek oraz członkowie – Zygmunt Skalski, Rozalia Zięba, Jan Głodek, Władysław Kula, Wincenty Stec, Franciszek Michalik. Członkami zwyczajnymi Komitetu byli: Jan Leś, Tadeusz Koziarz, Maria Szubel, Maria Lebuda, Kazimierz Dym, Jan Kosyrz, Władysław Banasik, Jan Stasiowski i Kazimiera Leś.
Nowa szkoła była budynkiem wolno stojącym, częściowo podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym. Posiadała 15 sal lekcyjnych, gabinet kierownika, gabinet lekarski, pokój nauczycielski, pracownię fizyczno-chemiczną z zapleczem, salę gimnastyczną z szatniami i natryskami, gabinet biologiczny i bibliotekę. Szatnie i świetlice znajdowały się w podpiwniczeniu. Ponadto szkoła posiadała sześć izb mieszkalnych dla nauczycieli. Budynek otaczał obszerny teren przeznaczony na boiska i ogród. Szkoła była najlepiej wyposażoną placówką tego typu w powiecie chrzanowskim.
Pracę dydaktyczno-wychowawczą kierownik szkoły rozpoczął wraz z nauczycielami: Małgorzatą Buczek, Urszulą Dorynek, Heleną Kasiurą, Joanną Kułyk, Wandą Malankowską (Chełmecką), Janiną Masną, Zofią Mżyk, Anną Partyką, Anną Proksą, Magdaleną Skalską, Ireną Szlachcic, Barbarą Świtoń, Danutą Żak (Ziębą). Sekretarką została Barbara Skalska. Szkoła liczyła 14 oddziałów, uczęszczało do niej 525 dzieci.W 1965 roku uporządkowano teren wokół budynku, ogrodzono go, uruchomiono boisko do siatkówki, piłki ręcznej, bieżnię i skocznię w dal, posadzono drzewa. W 1968 roku przeszedł na emeryturę kierownik Zygmunt Skalski i przekazał zarządzanie placówką nauczycielce Felicji Siudzie. W następnym roku odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru.

ZBIORCZA SZKOŁA GMINNA

W roku szkolnym 1975/1976 placówka przybrała charakter Zbiorczej Szkoły Gminnej. W konkursie na najlepiej pracującą szkołę podstawową, zorganizowanym przez Urząd Powiatowy w Chrzanowie WOWiK, zajęła pierwsze miejsce. Dyrektorowi Marii Halskiej wręczono nagrodę pieniężną z przeznaczeniem na doposażenie pracowni w sprzęt audiowizualny.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 W JAWORZNIE

Jerzy Butmankiewicz
Jerzy Butmankiewicz

Zmiany administracyjne przeprowadzone w kraju w 1977 roku włączyły Byczynę do Jaworzna, a szkoła otrzymała nr 20. W 1978 roku przy Szkole Podstawowej powołano Zasadniczą Szkołę Rolniczo-Ogrodniczą kształcącą specjalistów w zakresie rolnik-ogrodnik. Kierownictwo w obydwu placówkach przejęły: Jadwiga Grzybek i jej zastępca Anna Proksa. W roku szkolnym 1977/1978 rozpoczęto remont generalny budynku, który trwał dwa lata. Wymieniono okna, instalację elektryczną, odnowiono sprzęt użytkowy, pomalowano pomieszczenia. 28 stycznia 1989 roku odbyła się jubileuszowa uroczystość 150-lecia oświaty w Byczynie i 25-lecia Szkoły Podstawowej. Goście uczestniczyli w uroczystej akademii i zwiedzili budynek. Ze szczególnym zainteresowaniem oglądali dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe oraz liczne wystawy tematyczne przygotowane na tę uroczystość. W 1991 roku przeszła na emeryturę dyrektor Jadwiga Grzybek, która kierowała szkołą przez13 lat. W nowym roku szkolnym 1991/1992 stanowisko to objął dotychczasowy nauczyciel fizyki – Jerzy Butmankiewicz.

Jego zastępcą została nauczycielka nauczania początkowego Kazimiera Grabowska. 21 maja 1994 roku placówka obchodziła kolejną uroczystość jubileuszową – 30-lecie Szkoły Podstawowej nr 20. Z tej okazji ukazało się okolicznościowe wydawnictwo.
Rozwijając bazę materialną szkoły, w 1997 roku oddano do użytku nowoczesną pracownię komputerową wyposażoną w Internet. Jest ona darem Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej działającej przy Elektrowni Jaworzno III. W 2001 roku szkoła wzbogaciła się o siłownię z nowoczesnym sprzętem sportowym. Fundatorem była Rada Rodziców i Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Polster z Jaworzna. W wyniku reformy oświatowej 1 września 1999 roku szkoła została przekształcona na 6-letnią szkołę podstawową i 3-letnie gimnazjum.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W JAWORZNIE

Henryka Cieśla
Henryka Cieśla
Ewa Sowa
Ewa Sowa

W roku szkolnym 2001/2002 placówka uzyskała nazwę Zespołu Szkół nr 1 w Jaworznie, w którego skład weszły: Szkoła Podstawowa nr 20, Gimnazjum nr 10 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6. Powołano drugiego zastępcę dyrektora, którym została mgr Henryka Cieśla.

W roku 2006 przeszła na emeryturę wicedyrektor mgr Kazimiera Grabowska. Powołano nowego wicedyrektora, którym została pani mgr Ewa Sowa. W roku 2007 przeszli na emeryturę: dyrektor mgr Jerzy Butmankiewicz oraz wicedyrektor mgr Henryka Cieśla.

W roku szkolnym 2007/2008 stanowisko dyrektora szkoły objęła pani mgr Ewa Sowa. Jej zastępcą została pani mgr Iwona Najman.

Iwona Najman
Iwona Najman
Elżbieta Suska
Elżbieta Suska

W lutym 2008 roku, w związku z urlopem macierzyńskim pani mgr Iwony Najman, funkcję wicedyrektora szkoły powierzono pani mgr Elżbiecie Susce.

1 września 2009 wróciła do pracy na stanowisku wicedyrektora pani mgr Iwona Najman.