KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO

2022/2023

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 1 września 2022 r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 23 czerwca 2023 r.
WRZESIEŃ pierwsze zebrania z Rodzicami: 14.09.2022 r.

• Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2022 r.

• Koniec I PÓŁROCZA: 06.01.2023 r.
• Ferie zimowe: 16 – 29 stycznia 2023 r.
• Wiosenna przerwa świąteczna: 6 – 11 kwietnia 2023 r.

WYZNACZONE DATY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:
a) język polski 23 maja 2023 r. (wtorek)
b) matematyka 24 maja 2023 r. (środa)
c) język obcy nowożytny 25 maja 2023 r. (czwartek)

PLANOWANE  ZEBRANIA  Z  RODZICAMI

07.12.2022 r. Zebranie obowiązkowe (informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną).
01.02.2023 r. Zebranie obowiązkowe.
17.05.2023 r. Zebranie obowiązkowe(informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną i ważne     informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty).

godziny zebrań: 16.00 (klasy 1-3) i 17.00 ( klasy 4-8)

• Dni otwarte – konsultacje nauczycieli dla Rodziców:
26.10.2022 r. godzina: 17.00 ( klasy 1- 8)
29.03.2023 r. godzina: 17.00 ( klasy 1- 8)

ZATWIERDZONE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

• 30 i 31 marca 2023 r. REKOLEKCJE okres poświęcony odnowie duchowej
• 23, 24, 25 maja 2023 r. egzamin ósmoklasisty

PRZYPOMINAMY: w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na świetlicy szkolnej

godz. 07:00-16.00