KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO

2023/2024

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO  4 września 2023r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 21 czerwca 2023 r.
WRZESIEŃ pierwsze zebrania z Rodzicami: 13.09.2023 r.

• Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2023r.  – 1 stycznia 2024 r

• Koniec I PÓŁROCZA: 31.01.2024 r.
• Ferie zimowe:  29 stycznia -11 lutego 2024 r.
• Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marzec – 2 kwietnia 2024 r.

PLANOWANE  ZEBRANIA  Z  RODZICAMI

  13.12.2023 r. Zebranie obowiązkowe (informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną).
  21.02.2024 r. Zebranie obowiązkowe.
  15.05.2024 r. Zebranie obowiązkowe (informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną i ważne  informacje dotyczące     egzaminu ósmoklasisty).

godziny zebrań: 16.00 (klasy 1-3) i 17.00 ( klasy 4-8)

• Dni otwarte – konsultacje nauczycieli dla Rodziców:
  25.10.2023 r. godzina: 17.00 ( klasy 1- 7)
  27.03.2024 r. godzina: 17.00 ( klasy 1- 7)

ZATWIERDZONE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

•21 i 22 marca 2024 r. REKOLEKCJE okres poświęcony odnowie duchowej

PRZYPOMINAMY: w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na świetlicy szkolnej

godz. 07:00-16.00