mgr Agnieszka Szyszka- Chruścik

 

Mowa jest zwierciadłem duszy człowieka i trzeba o nią dbać
/ Leon Kaczmarek /

Drodzy Rodzice !
Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie. Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania. Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.

EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY

Europejski Dzień Logopedy obchodzony jest 6 marca. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły uczęszczający na zajęcia logopedyczne wykonali tematyczne lapbooki. Zebrane w nich materiały stanowią bazę do ćwiczeń utrwalających poprawną wymowę. W lapbookach znalazły się przykłady ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów artykulacyjnych oraz ćwiczeń utrwalających głoski. Dzieci miały ciekawe koncepcje na wykonanie prac, stąd można zauważyć w nich, oprócz obrazków czy materiału wyrazowego, także zagadki, rebusy, łamigłówki, wierszyki, gry, komiksy. Wszystko w bardzo atrakcyjnej formie. Uczniowie pracowali z dużym zaangażowaniem i mieli przy tym sporo dobrej zabawy. Jednocześnie mogli wykonywać ćwiczenia czy zadania, które umieszczali w lapbookach. W tym momencie prezentowali (niejednokrotnie z dumą) już posiadane umiejętności. Wielu z nich zauważało, jak łatwo im przychodzi wypowiadać to, co jeszcze kilka miesięcy temu stanowiło dla nich trudność. Stworzone przez uczniów lapbooki są niebanalną, własnoręcznie wykonaną pomocą dydaktyczną, do której zapewne będą chętniej sięgać niż do standardowej formy ćwiczeń.

W ramach tegorocznych obchodów Europejskiego Dnia Logopedy zaplanowano również w klasach I-III zajęcia o tematyce związanej z prawidłowym oddychaniem.

Zapraszam do obejrzenia galerii prac!

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy,

ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.

Zakres działań logopedy:

W zajęciach logopedycznych uczestniczą uczniowie, którzy posiadają opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworznie lub zostali zakwalifikowani w oparciu o wyniki wstępnych badań przesiewowych mowy przeprowadzanych na początku roku szkolnego.
Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzm, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną, jąkaniem, niedosłuchem.

W naszej szkole logopeda:

 

Korekcja wad wymowy polega na:

Wadom wymowy towarzyszą często: wady zgryzu (konieczna wówczas wizyta u ortodonty), trudności w nauce, problemy związane z zachowaniem i koncentracją uwagi, a także zaburzenia emocjonalne.

W trakcie terapii logopeda skupia się przede wszystkim na korygowaniu zaburzonej mowy, ale stosuje również ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka (ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową i słuchową, orientację przestrzenną, pamięć, myślenie, koncentrację, grafomotorykę).

Znajdujące się w gabinecie różnorodne pomoce dydaktyczne stymulują rozwój mowy, utrwalają prawidłową wymowę, doskonalą koordynację wzrokowo – ruchową, pamięć słuchową i słuch fonemowy. Obok tradycyjnych pomocy zajęcia uatrakcyjniają multimedialne programy logopedyczne.

Na sukces terapii mają wpływ :