mgr Agnieszka Szyszka- Chruścik

 

Mowa jest zwierciadłem duszy człowieka i trzeba o nią dbać
/ Leon Kaczmarek /

Drodzy Rodzice !
Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie. Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania. Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.

Serdecznie zapraszamy do współpracy,

ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.

Zakres działań logopedy:

W zajęciach logopedycznych uczestniczą uczniowie, którzy posiadają opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworznie lub zostali zakwalifikowani w oparciu o wyniki wstępnych badań przesiewowych mowy przeprowadzanych na początku roku szkolnego.
Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzm, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną, jąkaniem, niedosłuchem.

W naszej szkole logopeda:

 

Korekcja wad wymowy polega na:

Wadom wymowy towarzyszą często: wady zgryzu (konieczna wówczas wizyta u ortodonty), trudności w nauce, problemy związane z zachowaniem i koncentracją uwagi, a także zaburzenia emocjonalne.

W trakcie terapii logopeda skupia się przede wszystkim na korygowaniu zaburzonej mowy, ale stosuje również ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka (ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową i słuchową, orientację przestrzenną, pamięć, myślenie, koncentrację, grafomotorykę).

Znajdujące się w gabinecie różnorodne pomoce dydaktyczne stymulują rozwój mowy, utrwalają prawidłową wymowę, doskonalą koordynację wzrokowo – ruchową, pamięć słuchową i słuch fonemowy. Obok tradycyjnych pomocy zajęcia uatrakcyjniają multimedialne programy logopedyczne.

Na sukces terapii mają wpływ :