Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2021/2022

Drodzy Rodzice, zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zapisów i rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na terenie miasta Jaworzna na rok szkolny 2021/2022.

 >> Granice obwodu <<

>> Kryteria rekrutacyjne <<

>> Harmonogram rekrutacji <<