STATUT SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 12 września 2022 tekst ujednolicony (2)