Umowa dla rodziców dzieci korzystających z obiadówUmowa na obiady 2023

Lista alergenów występujących w posiłkach-  Zobacz- Alergeny

Uprzejmie informujemy, iż można zapisywać dzieci na obiad z dniem pierwszego miesiąca

( w przypadku wolnych miejsc),

a wypisywać z dniem ostatniego danego miesiąca z zachowaniem pisemnego

7-dniowego okresu wypowiedzenia.

Zapisów dokonywać można na numer sekretariatu szkoły.

 

Nieobecność dziecka na obiadach należy zgłaszać telefonicznie 

w danym dniu  do godz. 8.00

na numery telefonów : 

intendent szkoły: 32 76 29 348, 

pani woźna: 32 76 29 347

Od godziny 8:00 kuchnia oferuje także smaczne bułki:

– z wędliną i dodatkami (sałata, pomidor, ogórek)

– z serem żółtym i dodatkami (sałata, pomidor, ogórek)

– z dżemem,

serdecznie zapraszamy

 Herbata wydawana jest bezpłatnie dla wszystkich chętnych uczniów.

 KOSZT BUŁKI WYNOSI

5 ZŁ. ZA CAŁĄ,  2,50 ZŁ. POŁOWA.

Ważne!!!

Opłatę miesięczną za obiad prosimy wpłacać na numer rachunku bankowego

w terminie do 20. dnia następnego miesiąca!