WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

mgr Agnieszka Gos

mgr Paulina Kurkowska

mgr Anna Rożnowska 

mgr Małgorzata Świeżawska

Świetlica jest czynna w godz. 7.00 – 16.00

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy SP 20:

zgłoszenie do świetlicy SP 20 2022-2023 Sp20