WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

mgr Anna Rożnowska

mgr Natalia Siwica

mgr Agnieszka Gos

Świetlica jest czynna w godz. 7.00 – 16.00

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy SP 20:

  zgłoszenie do świetlicy SP 20 

Roczny plan pracy świetlicy na rok 2021/22

 


Świetlica szkolna zapewnia opiekę nad uczniami Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie.

Celem naszej działalności jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce, w odrabianiu zadań domowych. Organizujemy wypoczynek i rozrywkę poprzez zagospodarowanie czasu wolnego. Umożliwiamy, jak największej liczbie dzieci, korzystanie z racjonalnego dożywiania.