Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK  działające w naszej szkole wznawia swoją działalność w roku szkolnym 2022/23.

Członkowie SKKT będą brać udział w imprezach organizowanych przez Oddział PTTK w Jaworznie, w szczególności w cyklicznych rajdach górskich oraz w licznych konkursach wiedzy turystyczno-przyrodniczej-historycznej poznawanego regionu.

opiekun SKKTK: p. Łukasz Palka          ZAPRASZA DO WSPÓLNEJ PRZYGODY!

 plan imprez PTTK:     2023:

Zapraszamy na pierwszy rajd: