Uczniowie świetlicy szkolnej rozpoczynają projekt edukacyjny.

“Z kulturą mi do twarzy” to międzynarodowy projekt edukacyjny, który powstał na bazie aktualnej Podstawy Programowej oraz realizuje tegoroczny kierunek polityki oświatowej. Główne cele to: kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę,  dobro, piękno; wspomaganie wychowawczej roli rodziny; sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy; doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z Ukrainy; wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie. Uczniowie uczęszczający do świetlicy będą realizować listę zadań z modułów:
                I. W krainie muz
                II. Tu jest moje miejsce
                III. Kocham, lubię, szanuję
                IV. Kultury świata
Cele szczegółowe projektu to:

Zapraszamy do realizacji projektu również uczniów z całej szkoły.