W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła już po raz czwarty bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023 / 2024 (pkt. 1, 2, 4, 8, 10).

CELE PROJEKTU: Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele). Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom. Projekt będzie realizowany w świetlicy szkolnej, przez wszystkich wychowawców, w składzie: Anna Rożnowska, Małgorzata Świeżawska, Jolanta Kowalczyk, Beata Bodziony, Paulina Kurkowska, Katarzyna Trawińska – Konieczny, Elżbieta Suska, Ewelina Mikołajczyk, Grzegorz Radko.
W projekcie wezmą udział uczniowie z klas 1-8.

Moduł I – W krainie muz
Realizacja zadania 46. Dzień Kropki – zorganizowanie święta kreatywności.
       
Moduł II – Tu jest moje miejsce
Realizacja zadania 8. „Najpiękniejsze zakątki Polski” – wykonanie pocztówek z wakacji.
    

 

 

Uczniowie świetlicy szkolnej rozpoczynają projekt edukacyjny.

“Z kulturą mi do twarzy” to międzynarodowy projekt edukacyjny, który powstał na bazie aktualnej Podstawy Programowej oraz realizuje tegoroczny kierunek polityki oświatowej. Główne cele to: kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę,  dobro, piękno; wspomaganie wychowawczej roli rodziny; sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy; doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z Ukrainy; wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie. Uczniowie uczęszczający do świetlicy będą realizować listę zadań z modułów:
                I. W krainie muz
                II. Tu jest moje miejsce
                III. Kocham, lubię, szanuję
                IV. Kultury świata
Cele szczegółowe projektu to:

Zapraszamy do realizacji projektu również uczniów z całej szkoły.