PLANOWANE ZEBRANIA Z RODZICAMI

07.12.2022 r. Zebranie obowiązkowe (informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną).

01.02.2023 r. Zebranie obowiązkowe.

17.05.2023 r. Zebranie obowiązkowe (informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną

ważne informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty).

godziny zebrań: 16.00 (klasy 1-3) i 17.00 ( klasy 4-8)
 

• Dni otwarte – konsultacje nauczycieli dla Rodziców:
26.10.2022 r. godzina: 17.00 ( klasy 1- 8)
29.03.2023 r. godzina: 17.00 ( klasy 1- 8)