PLANOWANE ZEBRANIA Z RODZICAMI

13.09.2023 r. Zebranie obowiązkowe.

21 luty 2024 r. oraz  15 maja 2024 r. Zebranie obowiązkowe.

13 grudnia 2023 r.  Zebranie obowiązkowe (informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną

godziny zebrań: 16.00 (klasy 1-3) i 17.00 ( klasy 4-7)

25 października 2023 r. oraz 27 marca 2024 r. Dni otwarte – konsultacje nauczycieli dla Rodziców:
 godzina: 17.00 ( klasy 1- 7)