Nasza nowoczesna pracowania

„KRAINA MŁODEGO EKO ODKRYWCY”

powstała dzięki:

KRAINA MŁODEGO EKO- ODKRYWCY.

W dniu 1 grudnia 2022 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie nauczycieli z SP nr 13, 14 oraz 20. To było już kolejne spotkanie w obecnym roku szkolnym w celu opracowaniu wspólnie dalszego wdrażania kolejnych elementów Oceniania Kształtującego. Nauczyciele wspólnie wykonywali doświadczenia z wykorzystaniem wody. Ustaliliśmy dalsze kroki, by wdrożyć w naszych szkołach metodę projektu. Do naszego spotkania bardzo dobrze przyczyniła się nasza pracownia KRAINA
MŁODEGO EKO- ODKRYWCY. Mogliśmy w komfortowych i twórczych warunkach pracować dzięki pracowni, która powstała dzięki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Nasi najmłodsi podopieczni, włączają się w akcje pomocy zwierzakom 🐑🐈🦓.

Tym razem uczniowie, klasy 3 A, zorganizowali zbiorę kasztanów i żołędzi dla Mini Zoo w Sosnowcu.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. 

Dnia 23 września uczniowie klasy 6a zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki uczestniczyli w akcji ekologicznej SPRZĄTANIE ŚWIATA. Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie  uczniom,  że  rozwiązaniem  problemu zaśmieconego  środowiska nie  jest  tylko  coroczna zbiórka  śmieci,  lecz  głównie  zmiana nawyków  w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko. Opiekunowie akcji dziękują wszystkim za zaangażowanie.

 

 

 

                                                          Pliki do pobrania:

zielona pracowania

zielona pracownia

Otwarcie Zielonej Pracowni